szablony krawieckie


Idź do treści

konstruktor

PORADY


KONSTRUKTOR ODZIEŻY

Konstruktor odzieży w zakładzie odzieżowym jest pracownikiem o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Do jego zakresu pracy należy:
-właściwe odczytywanie rysunkowych projektów modeli pod względem technicznym oraz ustalenia odpowiednich metod wykonywania modelu.
-wykrój modeli z tkaniny zasadniczej ewentualnie przy modelach bardziej skomplikowanych z tkaniny zastępczej, tzw. patronu
-dokonywanie przymiarek z jednoczesnym wprowadzaniem poprawek do modeli i wstępnych form.
-nadzór nad całością prac związanych z wykonaniem modelu i konsultacje z plastykiem projektantem.
-przedstawianie wykonanych modeli do oceny pierwowzorów.
Pierwowzory wykonywane są, ze względów czysto reklamowych, na figury szczupłe i zgrabne, dobrze prezentujące się na pokazach mody. Natomiast model wchodzący do produkcji masowej jest dostosowany do wymiarów przeciętnych. Dlatego też modele zatwierdzone komisyjnie do produkcji masowej podlegają powtórnemu opracowaniu, tzw. przeszyciu na wymiary konfekcyjne-przeciętne, czyli na wymiary odpowiadające figurze przeciętnej spotykanej wśród ludzi, dla których wyrób jest przeznaczony. Taki przeszyty powtórnie model nazywa się wtórowzorem.
Wykonywanie wtórowzoru modelu odbywa się również pod nadzorem konstruktora. Na podstawie form pierwowzoru i właściwych wymiarów z tabeli. Konstruktor wykonuje szablony wtórowzoru, uwzględniające jednocześnie uwagi komisji. Następnie wg. tych szablonów kroi wtórowzór i nadzoruje jego wykonanie. W niektórych przedsiębiorstwach wykonane wtórowzory modeli i ich szablony podlegają jeszcze raz ocenie komisji.
Zatwierdzone modele wraz z szablonami są przekazywane do działu technicznego przygotowania produkcji gdzie wykonuje się dokumentacje procesu technologicznego.


Strona główna | MODELE damskie | MODELE męskie | MTM | TABELE MIAR | PORADY | CENNIK | KONTAKT | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego